|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  ŠOLSKI ZAKONODAJA IN PREDPISI

  HIŠNI RED

  HIŠNI RED - šolsko leto 2020-21.docx

   

  ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

   

  ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

   

  ZAKON O POKLICNI MATURI:

  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064

   

  PRAVILNIK O ZAKLJUČNEM IZPITU:

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722

   

  ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906

   

  EKSKURZIJE - pravila:

  Pravila_ekskurzije.pdf

   

  O INTERESNIH DEJAVNOSTIH:

  interesne dejavnost.pdf

   

  O DEŽURSTVU STROKOVNIH DELAVCEV:

  dežurstva strokovnih delavcev.pdf

   

  O DEŽURSTVU DIJAKOV:

  Dežurstvo dijakov.pdf

   

  PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI:

  Pravila o šolski prehrani.pdf