|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

    RAVNATELJEV NAGOVOR

    Srednja šola za gostinstvo in turizem v Novem mestu je bila ustanovljena leta 1961. Od leta 2007 smo del Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Šola temelji na kvalitetnem strokovnem programu in dobrih medsebojnih odnosih. Vključeni smo v projekt Zdrave šole, Eko šole in Unesco šole, smo tudi nosilci mednarodnega združenja gostinsko-turističnih šol s področja bivše Jugoslavije (Gatus).

    Naše poslanstvo je zagotoviti ustrezno usposobljene kadre za opravljanje gostinskih in turističnih poklicev oziroma kompetentnega posameznika za izzive prihodnosti. Pri tem skrbimo za celovit razvoj dijakov z upoštevanjem njihovih zmožnosti in posebnosti. Naš cilj je postati ena izmed najkvalitetnejših srednjih strokovnih šol s področja gostinstva in turizma, kar pomeni, da bo »Le naš dijak vsestranski prvak.« V ta namen si prizadevamo vključiti šolo v širši prostor, kakovostno izvajati teoretični in praktični pouk, spodbujati uporabo znanja v praktične namene, krepiti kreativnost ter se vključevati v mednarodno sodelovanje. Dijakom privzgajamo osnovne civilizacijske in državljanske vrednote. Napredek vsakega in vseh, medsebojno spoštovanje in dobro počutje so naše osnovno vodilo.

    Ponosni smo na dosežke naših dijakov.

    Jože Avsec, ravnatelj